Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie

Wiceminister Barbara Socha przedstawiła w Sejmie przygotowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – "To potrzebne i oczekiwane przez środowisko zmiany w tym systemie" – powiedziała wiceminister.

Nowe rozwiązania mają służyć poprawie sytuacji dzieci, które znalazły się w systemie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz pozwolą, by dzieci z uregulowaną sytuacją prawną mogły szybciej i na większą skalę trafiać do rodziców adopcyjnych.

Projekt zakłada zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

Porady prawne

Centralny rejestr ułatwi procedury

Wprowadzenie elementów derejonizacji systemu umożliwi chętnym do zostania rodzicami zastępczymi ubieganie się o kwalifikacje w całej Polsce, podobnie jak do korzystania ze szkoleń na terenie całego kraju.

Podwyższenie praw do urlopów rodziców z 7 do 14 roku życia dziecka, na takich samych prawach, jakie przysługują rodzicom naturalnym, spowoduje wzrost zainteresowania przysposabianiem dzieci starszych.

Zupełną nowością będzie centralny rejestr pieczy zastępczej. Ułatwi on pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom pieczy zastępczej, szczególnie rodzinnej pieczy zastępczej, a zatem powiatowym centrom pomocy rodzinie. To jest też instrument, który dzięki łatwemu dostępowi do informacji będzie zapobiegać zjawisku polegającym na tym, że mamy w skali Polski m ok. kilkuset do tysiąca wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, a mimo to dzieci umieszczane są w domach dziecka.

Nie powstaną nowe domy dziecka

–  "Zasadniczą zmianą jest zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli nowych domów dziecka. Będzie to możliwe w sytuacjach wyjątkowych za zgodą wojewody" – podkreśliła wiceminister Socha.

Według opinii wiceminister również bardzo oczekiwaną i pozytywnie przyjętą przez rodziny zastępcze jest możliwość jednokrotnego powrotu młodego człowieka, który osiągając 18 rok życia postanowił się natychmiast usamodzielnić, do pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej przyspieszą proces deinstytucjonalizacji

Wiceminister Barbara Socha przedstawiła podczas briefingu prasowego najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poprawi ona sytuację takich rodzin oraz ułatwi samorządom prowadzenie procesu deinstytucjonalizacji.

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiła go podsekretarz stanu Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Wyższe wynagrodzenia

– "Nowelizacja dotyczy wszystkich obszarów z tym związanych – od profilaktyki i wspierania rodzin zastępczych, przez umieszczanie w nich dzieci, pieczę instytucjonalną i rodzinną, adopcję, aż po usamodzielnianie się podopiecznych" – wyjaśniła wiceminister Socha.

W nowelizacji zaproponowano siedem najważniejszych zmian.

Wzrosną minimalne wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. Tu zwiększy się ono z 2 tys. zł do 3,1 tys. zł, zaś w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 2,6 tys. zł do ponad 3.8 tys. zł. – Co istotne, te kwoty będą waloryzowane według wskaźnika inflacji – podkreśliła wiceminister Socha.

Kolejnym ułatwieniem będzie derejonizacja. Rodzice zastępczy lub chętni do pełnienia takiej roli, będą mogli korzystać ze szkoleń lub zdobywać uprawnienia na terenie całej Polski.

Szybciej i łatwiej

Aby podnieść zainteresowanie przysposabianiem także dzieci starszych, zaproponowano podwyższenie praw do urlopów rodzicom dzieci do lat 14 – nie, jak dotychczas do lat 7. Będą ich obowiązywały takie same zasady, jak rodziców biologicznych.

Centralny rejestr pieczy zastępczej, gromadzący w jednym miejscu komplet danych, pozwoli szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca na obszarze całego kraju. Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu.

Bez nowych domów dziecka

Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będą mogły powstać jedynie w wyjątkowej sytuacji, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Nowelizacja daje też szansę młodym osobom, które osiągając 18 rok życia postanowiły opuścić rodziny zastępcze lub placówki opiekuńcze, jednak nie poradziły sobie z usamodzielnieniem.  Teraz uzyskają możliwość jednokrotnego powrotu do systemu pieczy zastępczej.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika