Spółka z o.o.

Czy zagraniczna spółka posiadające cechy jednoosobowej spółka z o.o. może utworzyć jednoosobową spółkę z o.o. w Polsce? - opinia prawna

Stan faktyczny

 

Chciałbym utworzyć nową spółka z o. o. Czy jedynym udziałowcem tej spółki może być holenderska firma (zbliżona formą organizacyjną do polskiej spółki z o. o.) której jedynym właścicielem jest jedna osoba prywatna (obywatel Holandii)?

 

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Zgodnie z art. 151 § 2 ksh, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz powyższy nie dotyczy zdolności do bycia jedynym wspólnikiem (udziałowcem) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę jednoosobową, ale zdolności do utworzenia spółki jednoosobowej przez inną taką spółkę.

Jak więc wynika z powyższego, dopuszczalne jest utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z tym jedynie zastrzeżeniem, że jedynym założycielem takiej spółki nie może być inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz ten nie dotyczy więc zdolności do bycia jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę jednoosobową, ale zdolności do utworzenia spółki jednoosobowej przez inną taką spółkę.

Kwestią do rozstrzygnięcia, jest scharakteryzowanie zagranicznej osoby prawnej w opisanej sytuacji. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 1997 r. (II CKN 133/97) wypowiedział się co to kwestii uczestnictwa w jednoosobowej spółce z o.o., spółki prawa obcego posiadającej cechy jednoosobowe spółki z o.o. prawa krajowego. Zgodnie z powyższym orzeczeniem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednoosobowa spółka prawa obcego, mająca cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego.

Można więc przyjąć (za Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis), że "za zagraniczną (tj. mającą siedzibę nie w Polsce) spółkę z o.o. należy uznawać spółkę, która:

  1. jest osobą prawną,

  2. oparta jest na stałym kapitale, podzielonym na udziały,

  3. uczestnictwo wszystkich wspólników musi opierać się na tak określonym udziale (udziałach),

  4. udziały te mogą być równe lub nierówne, wszakże nie mogą zostać ucieleśnione w dokumentach na okaziciela lub na zlecenie,

  5. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki,

  6. musi istnieć obowiązek pokrycia oznaczonego w umowie kapitału w całości".

Jak więc wynika z powyższego, zakaz, o którym mowa z art. 151 § 2 ksh dotyczy zakładania jednoosobowej spółki z o.o., nie odnosi się on jednak do np. nabycia udziałów w istniejącej już spółce. Nabycie udziałów w jednoosobowej spółce z o.o. przez inną jednoosobową spółkę jest dopuszczalne.

W opisanej sytuacji możliwe byłoby więc założenie jednoosobowej spółki z o.o. np. przez osobę fizyczną, która to następnie sprzedałaby wszystkie swoje udziały jednoosobowej, zagranicznej spółce posiadającej cechy spółki z o.o. Możliwa jest również sytuacja, w której udziałowcami spółki będą np. dwie zagraniczne (lub jedna krajowa i jedna zagraniczna) spółki posiadającej cechy spółki z o.o., z których jedna odsprzeda drugiej wszystkie swoje udziały - w tym momencie powstanie jednoosobowa spółka z o.o.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: