Podział majątku

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny:

Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały pełną rodzinę. Jednakże również ze względu na nie, chcemy wprowadzić rozdzielność majątkową, by ochronić przed wierzycielami choćby to, co ja zarabiam. Czy wprowadzenie rozdzielności majątkowej ochroni mój majątek przed egzekucją ze strony wierzycieli żony? Czy informacja o rozdzielności jest ogólnie dostępna i na fakt rozdzielności można powoływać się przed każdym wierzycielem, który zażąda zapłaty? Podobno rozdzielność jest skuteczna tylko wobec tych wierzycieli, którzy zostali o niej powiadomieni. Czy można powołać się na rozdzielność wtedy, gdy wierzyciel złoży wniosek o nadanie klauzuli przeciwko mnie?

 

Opinia prawna:

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie:

Zgodnie z art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później, i każdy z nich samodzielnie zarządza swoim majątkiem.

Drugą możliwość wprowadzenia rozdzielności majątkowej małżeńskiej przewiduje art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:
§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
§ 2 Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Według art. 53 kro rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy.

Według art. 54 kro orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Ostatnim, najbardziej oczywistym powodem ustania wspólności majątkowej, jest rozwód.

Jak więc widać z powyższego ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej: może nastąpić na podstawie:

  1. umowy między małżonkami,

  2. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej,

  3. orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu,

  4. ogłoszenia upadłości,

  5. orzeczenia separacji,

  6. rozwodu.

Skoro należy wykluczyć orzeczenie separacji i rozwodu, a w z opisu sytuacji wynika, iż brak podstaw do orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu czy ogłoszenia upadłości, to pozostaje rozważyć albo zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej albo orzeczenie rozdzielności przez sąd.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Iwona

7.8.2011 14:31:1

Re: Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Chciałabym przeprowadzić rozdzielczość majątkową ( u notariusza) i nie odpowiadać za męża długi,problem tkwi że mąż jest zatrzymany w areszcie (sądzę że podpisał by zgodę ) jak powinnam to zrobić żeby nie odpowiadać za męża długi i co powinnam przedłożyć proszę o pomoc i odpowiedź Iwona


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: