e-prawnik.pl Porady prawne

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

12.5.2010

Stan faktyczny

Teść przekazał aktem notarialnym prawo własności do lokalu swemu wnukowi nieletniemu (14 lat), który spełnił obowiązek zameldowania stałego, a jego prawny opiekun – matka – została zameldowana czasowo. W lokalu tym zamieszkuje teść, który jest zameldowany na pobyt stały oraz jego wnuk (obecny właściciel lokalu) oraz jego matka. Ponadto w ewidencji figuruje inna córka na meldunku stałym z dwójką dzieci ale od 5 lat nie zamieszkuje ani nie odwiedza rodziny. W jaki sposób wymeldować tę osobę i jej dzieci?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 1980 r., Nr 9 poz., 26 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 87, poz. 960 ze zmianami).

Obowiązek meldunkowy

Istniejący w naszym kraju obowiązek meldunkowy polega na:

  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  3. zameldowaniu o urodzeniu dziecka,
  4. zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,
  5. zameldowaniu o zgonie osoby (art. 4 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dalej : ustawy meldunkowej).

Obowiązek ten nałożony został powszechnie, co oznacza, że obciąża wszystkich, którzy dokonują czynności wymagających spełnienia obowiązku meldunkowego.

Zameldowanie na pobyt stały dotyczy osoby, która przebywa w danej miejscowości pod oznaczonym adresem dłużej niż trzy doby (art. 10 ust. 1 ustawy meldunkowej), chyba, że osoba ta melduje się na pobyt czasowy. Jeżeli jednak osoba zameldowana na pobyt stały opuszcza miejsce pobytu, zobowiązana jest dokonać wymeldowania we właściwym urzędzie gminy, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Obowiązek wymeldowania spoczywa na osobie zameldowanej. Brak wykonania tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko przepisom ustawy meldunkowej, za które grozi kara ograniczenia wolności, grzywny lub kara nagany.

Wymeldowanie osoby nieobecnej

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, zamieszkiwała. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy meldunkowej, wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu obowiązani są do zawiadamiania właściwego organu gminy o opuszczeniu przez daną osobę tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

Wraz z zawiadomieniem, właściciel lokalu (w analizowanej sytuacji nieletni) powinien złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 15 ust. 2 ustawy meldunkowej. Zgodnie z nim organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest strona, czyli zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z uwagi na fakt, iż stroną w analizowanej sytuacji jest nieletni, czynności za niego powinien dokonać jego przedstawiciel ustawowy, którym jest rodzic dziecka. Należy więc przedstawić w odpowiednim, z uwagi na miejsce położenia lokalu, wydziale meldunkowym gminy wniosek o dokonanie wymeldowania osoby wraz z dziećmi. Wniosek ten powinien zawierać wskazanie tych osób z imienia i nazwiska, a jeżeli jest to możliwe, wskazanie także ich aktualnego adresu zamieszkania. Do wniosku powinien być także dołączony tytuł prawny do lokalu oraz jakikolwiek dokument stwierdzający, że matka właściciela lokalu jest jego przedstawicielem ustawowym. Należy zauważyć, że organ administracyjny nie dokona wymeldowania wskazanych we wniosku osób w oparciu tylko o twierdzenia wniosku. Celem ustalenia czy rzeczywiście Pańska córka wraz ze swoimi dziećmi nie zamieszkuje w przedmiotowym mieszkaniu organ administracji przeprowadzi postępowanie dowodowe. Polegać ono będzie na przesłuchaniu świadków, dokonaniu oględzin. Dopiero jeśli wynik postępowania dowodowego potwierdzi Pańskie twierdzenia, organ administracji dokona wymeldowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Re: Jak wymeldować syna z mieszkania

Ewa

17.11.2015 13:47:11

Re: Jak wymeldować syna z mieszkania

Witam jestem właścicielem mieszkania , które odziedziczyłam po moich rodzicach , posiadam akt poświadczenia dziedziczenia , akt notarialny .W mieszkaniu tym obecnie mieszkam ja , mąż i 15 letnia córka . Zameldowany jeszcze jest tu mój 29 letni syn ze swoim synem urodzonym 30.03.2015 r.W urzędzie jak poszedł uznać syna to zameldowali go automatycznie przy ojcu . I pytanie : Czy mogę wymeldować syna jak nie będzie chciał się sam wymeldować i jak mam to zrobić , nadmieniam że wziął wszystkie swoje rzeczy i już nie mieszka przeszło rok , wynajmuje mieszkanie z obecną żona , ale tam nie są zameldowani . Z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam .

Re: Jak wymeldować byłego męża? - opinia prawna

Irena

29.3.2010 20:36:53

Re: Jak wymeldować byłego męża? - opinia prawna

Jesteśmy po rozwodzie i podziale majątku. Zawarliśmy ugodę w sądzie, że mąż bierze działkę, a ja mieszkanie, małżonek wyraził zgodę na ten rodzaj podziału oraz podpisał się. Wyprowadził się z mieszkania w wyznaczonym terminie, ale mam problem z jego wy meldunkiem, gdyż on nie chce się dobrowolnie wymeldować. Trwa postępowanie administracyjne, które podejrzewam, że może się ciągnąć bez końca. Co mam zrobić, aby byłego męża wymeldować z własnego mieszkania?

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

irena

5.3.2010 20:7:34

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

czy maz moze wymeldowac zone z pobytu stalego bez dziecka jezeli decycja sadu przy rozwodzie dziecko ma przebywac tam gdzie matka

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Aga

3.3.2010 0:13:24

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Moje trzy letnie dziecko jest zameldowane na pobyt stały u dziadków ze strony ojca,ze względu na to że zle mnie traktował zostawiłam go jak dziecko miało 6 miesięcy,nie mam gdzie zameldować dziecka i oni o tym wiedzą tylko że pod namowa syna złożyli wniosek o wszczęciu postępowania o wymeldowanie dziecka,czy mają takie prawo?

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

pytająca

15.2.2010 14:18:10

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

moj narzeczony jest głownym najemcą mieszkania od spoldzielni. jego brat mieszkal w tym mieszkaniu jakis czas po czym sie zameldowal, nie do konca zgodnie z prawem. obecnie my zajmujemy lokal, szwagier w nim nie przebywa i nie utrzymujemy z nim kontaktow... w jaki sposow zgodnie z prawem mozemy go wymeldowac?

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

krzy..........

13.11.2009 19:1:32

Re: Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

moja żona jest zameldowana na pobyt stały od 1997r.Posesja wówczas była współwłasnością moją i mojej mamy.W 2006r.zniesiono współwłasność-otrzymałem jej część,na wyłączną moją własność.Dwa miesiące temu żona się wyprowadziła z trójką dzieci z własnej woli.Wystąpiłaq do sądu o rozwód.PYTANIE:czy mogę ją wymeldować,czy z dziećmi-wiem gdzie przebywa,jakie konsekwencje ponosi nie meldując się w miejscu przebywania?czy Ona może podczas mojej nieobecności wchodzić na moją posesję?

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ