Umowa sprzedaży

Umowa komisu

Ochrona konsumenta

Niezgodność towaru z umową to także wada prawna

Powódka jako konsument zakupiła w komisie samochód. Jak się okazało, auto zostało złożone z trzech samochodów, z czego dwa były kradzione. Powódka dochodziła od komisanta roszczeń z tytułu wad prawnych pojazdu. W toku postępowania pojawiła się wątpliwość, czy do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), czy Kodeks cywilny (art. 572[1]-576 k.c. w zw. z art. 535[1] k.c.). Takie pytanie sąd odwoławczy zadał Sądowi Najwyższemu, który odmówił podjęcia uchwały, ale w uzasadnieniu stwierdził, że

Do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na art. 1 ust. 4 ww. ustawy, który w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości stanowi, iż do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się art. 556-581 k.c. Przepis ten dotyczy również sprzedaży rzeczy dokonywanej przez komisanta na rzecz konsumenta (art. 770[1] k.c.). Zgodnie z art. 535[1] k.c. przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami. Skoro z art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wynika, że nie stosuje się do niej przepisów art. 556-581 k.c., czyli także przepisów o rękojmi za wady prawne, tj. art. 572[1]-576 k.c., to nie można racjonalnie twierdzić, że na podstawie art. 535[1] k.c. do sprzedaży konsumenckiej można stosować przepisy art. 556-576 k.c.

Za tym, że wady prawne objęte są określeniem "niezgodność towaru z umową", opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2008 roku, sygn. akt V CSK 293/08 (niepubl.). Również stanowisko doktryny w tej kwestii jest w zdecydowanej większości jednolite. Sąd Najwyższy nie znalazł argumentów, by od tej wykładni odstąpić.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2011 roku, sygn. akt III CZP 50/11, OSNC 2012/4, poz. 54

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zgodność towaru z umową

  Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną (...)

 • Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. (...)

 • Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)

 • Rękojmia za wady

  Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku (...)

 • Wadliwą pralkę czy lodówkę wymienimy na nową

  Kupiłeś wadliwą pralkę, lodówkę czy też inny sprzęt AGD? Oddajesz go kilkakrotnie do naprawy, ale ciągle się psuje? Wkrótce wystarczy, że sprzęt ulegnie usterce drugi raz, a sprzedawca będzie (...)

NA SKÓTY