Agencja nieruchomości

Pytanie:

Czy osoba posiadająca licencję agenta nieruchomości musi fizycznie zajmować się pośrednictwem w firmie czy wystarczy żeby pełniła rolę \"patrona\" firmy a faktyczne czynności wykonywali pracownicy bez licencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 180 ust. 2 przewiduje, że pośrednik może wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa nieruchomościami osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie. 

Cytowany przepis jest niejasny i budzi spore wątpliwości interpretacyjne. Po pierwsze bowiem ustawa nie wskazuje, co to są czynności pomocnicze. Po drugie ponoszenie odpowiedzialności zawodowej przewidzianej w ustawie za działania innych osób jest również nie zrozumiałe, albowiem bardziej adekwatna byłaby do takiej sytuacji odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie Kodeksu cywilnego. Rozwiązanie ustawowe w tej materii jest pod tym względem wyjątkowe. 

Jak słusznie zauważyła Ewa Bończak-Kucharczyk w "Komentarzu do ustawy o gospodarce nieruchomościami" (LEX 2011) "Intencją omawianego przepisu było zapewne zapewnienie właściwego nadzoru pośrednika nad współpracującymi z nim osobami nieposiadającymi licencji zawodowej, co miało zapewniać klientom pośrednika wysoki poziom usług. Nadzór ten ma być sprawowany osobiście przez pośrednika (i w tym akurat zakresie pośrednika nie może zastąpić pomocnik ani też pełnomocnik). Pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu pośrednik pracujący w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ma odpowiadać za czynności wykonywane przez pomocników, które zależą od przedsiębiorcy, a nie od pośrednika. Obarczanie pośrednika odpowiedzialnością zawodową wydaje się w takiej sytuacji błędne, a jeśli ma mieć miejsce, to pozycja pośrednika w relacji z przedsiębiorcą powinna być silniejsza niż obecnie (co wymagałoby zmiany przepisów)".

 Jak wskazał Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 października 2009 r. (I SA/Wa 846/09, LEX nr 573416) "Firmowanie swoim nazwiskiem pracy dwóch biur nieruchomości i brak należytego nadzoru nad osobami dokonującymi faktycznie czynności pośrednictwa stanowi oczywiste naruszenie art. 181 ust. 1 u.g.n. Działanie takie i brak należytego nadzoru stwarzałby niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody klientom biur.", a nadto w wyroku z dnia 12 października 2009 r. (I SA/Wa 846/09, LEX nr 573416) "Prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w siedmiu miejscach rozsianych na obszarze czterech województw północnej Polski, pełnienie funkcji prezesa spółki z o. o. i jednocześnie zatrudnienie się na część etatu u innego pracodawcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stoi w sprzeczności z zasadami: profesjonalizmu, działania w ramach szczególnej staranności i ochrony interesu klientów (art. 181 ust. 1 u.g.n.)."

W konsekwencji wyddaje się, że rola pośrednika polegająca na "patronacie" w firmie prowadzącej działalność z zakresu pośrednictwa nieruchomościam i jest dalece niewystarczająca. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY