Akty stanu cywilnego w postępowaniu spadkowym

Pytanie:

Moja babcia nie żyje od 20 lat. Dziadek zmarł dwa lata po niej. Do tej pory nie było przeprowadzane postępowanie spadkowe w ogóle. Mój tato mieszka w domu po zmarłych dziadkach i chciałby wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Oprócz niego jest czworo rodzeństwa, wszyscy żyją. Nie wiemy czy do tego wniosku należy dołączyć obydwa akty zgonu i we wniosku należy także ująć oboje zmarłych? Testamentu nie pozostawił żaden ze zmarłych. Tato do dnia dzisiejszego płaci podatek, który jest adresowany na nieżyjącą babcię. Czy w powyższej sytuacji do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć obydwa akty zgonu, skoro oboje spadkodawcy nie żyją? Ponadto tato jest wdowcem, bo mama nie żyje, wobec tego wystarczy tylko odpis aktu małżeństwa dołączyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim zwracamy uwagę na fakt, że w przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego (przede wszystkim uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku) po dwóch osobach – po Pana/ Pani babci i dziadku. Zasadniczo powinny być w tej sprawie przeprowadzone dwa osobne postępowania. Można jednak wnieść takie wnioski w jednym piśmie i wnosić o łączne rozpatrzenie spraw. Jest to o tyle zasadne, że postępowania te będą się toczyć w tym samym kręgu osób – tj Pana/ Pani ojca i jego rodzeństwa. Konieczne będzie jednak przedstawienie aktów zgonu obydwu osób.

W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku konieczne jest wykazanie podstawy do dziedziczenia przez określoną osobę. Jeśli mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym sposobem wykazania tych okoliczności jest przedstawienie odpisu aktów stanu cywilnego. W odniesieniu do mężczyzn jest to akt urodzenia, a w stosunku do kobiet akt małżeństwa. Gdyby jednak Pana ojciec po ślubie zmienił nazwisko (taką możliwość daje bowiem art. 25 kro) wówczas zamiast aktu urodzenia powinien dostarczyć odpis aktu ślubu. Fakt śmierci żony nie ma wpływu na to jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku – a więc ojciec będzie musiał wykazać, że jest dzieckiem spadkodawców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 23.10.2017

  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

  #mce_temp_url#Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 14.1.2013

  Zmiana płci w świetle prawa

  Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)