Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku

Pytanie:

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia spadku należy złożyć stosowny wniosek do sądu. Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Uczestnikami postępowania spadkowego są wszystkie osoby będące spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić także przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. Jednakże w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych (testamentu ustnego, testamentu podróżnego, testamentu wojskowego) właściwy jest wyłącznie Sąd Rejonowy. Przed sporządzeniem tego aktu notariusz spisuje protokół dziedziczenia.

Spadkobierca powinien złożyć u notariusza takie same dokumenty, które są niezbędne w sądowym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dokumenty niezbędne w obu przypadkach to odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpis aktu urodzenia spadkobierców (w przypadku mężatek odpis aktu małżeństwa).

Notariusz w pierwszej kolejności sporządza protokół dziedziczenia, na podstawie którego w dalszej kolejności sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia podpisują wszystkich biorący udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia, których obecność jest niezbędna. Następnie akt poświadczenia dziedziczenia notariusz umieszcza (rejestruje) w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma takie same skutki, jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i na jego podstawie także można ujawnić prawa własności w księdze wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY