Aneks do umowy spółki

Pytanie:

W istniejącej od 2 lat spółce cywilnej jako wkład do spółki wspólnicy wnoszą teraz prawo własności swoich samochodów prywatnych. Sporządzono aneks do umowy spółki z tym zapisem. Czy aneks ten trzeba złożyć w urzędzie skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy nie przewidują obowiązku składania w urzędzie skarbowym aneksu (zmiany) do umowy spółki cywilnej sporządzanego na okoliczność podwyższenia wniesionych do spółki wkładów. Nie przewidują takiego obowiązku również przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), mimo iż zmiana umowy spółki cywilnej, m.in. przez wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, podlega PCC (w wysokości 0,5% wartości wkładów powiększających majątek spółki). Podatnicy (w tym wypadku wspólnicy) są jedynie zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika (np. notariusza).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: