Apelacja i wniosek o zwolnienie od kosztów

Pytanie:

"Wnoszona jest apelacja przez adwokata od wyroku rozwodowego z wnioskiem o zwolnienie z kosztów w związku art. 130[2] KPC, art. 14 ust. 2 i art. 100 ust. 2 o kosztach sądowych. Czy należy uiścić opłatę podstawową 30 zł czy stałą 600 zł i w jakim terminie(w momencie składania wniosku strona nie jest jeszcze zwolniona z kosztów; ewentualnie jak sąd zwolni z kosztów - zwrot opłaty stałej i wpłata opłaty podstawowej)?"

Odpowiedź prawnika: Apelacja i wniosek o zwolnienie od kosztów

Opisany problem budzi pewne wątpliwości (do Sądu Najwyższego skierowane zostało bardzo podobne pytanie, jednakże SN odmówił podjęcia uchwały w tym temacie). Naszym zdaniem, jeżeli strona złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, to reprezentujący ją profesjonalny pełnomocnik (adwokat), który wnosi pismo procesowe podlegające opłacie stałej (jak przy apelacji od wyroku rozwodowego), nie ma obowiązku jej uiszczenia do czasu rozpoznania wniosku. W razie prawomocnego oddalenia wniosku, przewodniczący wezwie adwokata do uiszczenia należnej opłaty stałej. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 110/06) także obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji, w której zawarto wniosek o zwolnienie od kosztów, powstaje po uwzględnieniu tego wniosku. Oznacza to, że sąd po rozpoznaniu wniosku o zwolnienie od kosztów wezwie stronę do uiszczenia opłaty – w zależności od decyzji sądu będzie to albo 30, albo 600 zł.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika