Aport do spółki nieruchomości rolnej a ANR

Pytanie:

Aportem do Spółki z o.o. jest nieruchomość rolna zakupiona przez wspólnika od osoby fizycznej 6 lat temu. Spółka będzie prowadzić działalność rolniczą. Czy w takim przypadku ANR będzie przysługiwało prawo pierwokupu w/g ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i na tej podstawie Rejent będzie musiał zapytać ANR o skorzystaniu z tego prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniesienie nieruchomości rolnej do spółki w charakterze aportu wiąże się z przeniesieniem własności nieruchomości na spółkę. Z chwilą wniesienia jako wkładu nieruchomości (czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego) następuje skutek zobowiązująco – rozporządzający tej czynności co oznacza, iż własność nieruchomości przechodzi na spółkę. Jak wskazuje przepis art. 4 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu (ust. 5 niniejszego artykułu).

Jak więc wynika z powyższego, wobec tego, iż przeniesienie własności nieruchomości następuje poprzez zawarcie innej umowy niż umowa sprzedaży nieruchomości – w przypadku przedstawionym jest to umowa spółki, oraz oświadczenie obejmujące zgodę na przeniesienie własności  – ANR będzie przysługiwało prawo pierwokupu i konieczne będzie powiadomienie ANR o zamiarze dokonania przeniesienia własności nieruchomości. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadku określonym w art. 4 ust. 1, jest nieważna (art. 9 ust 1 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: