Automatyczne przedłużenie umowy

Pytanie:

"Osoba prywatna zawarła umowę na czas określony 24 miesięcy na usługę dostawy internetu. W umowie zawarto klauzulę automatycznego jej przedłużenia na okres kolejnych 24 miesięcy w przypadku nie wypowiedzenia jej przed upływem czasu, na który została zawarta. Okres 24 miesięcy minął 12 kwietnia bieżącego roku. Czy dozwolony jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy na czas określony w przypadku umów konsumenckich, a jeżeli przedłużenie może być tylko na czas nieokreślony to na jaką podstawę prawną można się powołać w sporze z dostawcą usługi?"

Odpowiedź prawnika: Automatyczne przedłużenie umowy

Zgodnie z kodeksem cywilnym niedozwolonymi klauzulami umownymi są klauzule, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia. Przepis nic nie stanowi czy przedłużeniu ulega umowa na dalszy czas określony czy na czas nieokreślony. Więc przedłużeniu może ulec każda umowa. Może ulec przedłużeniu o dalszy czas określony jak i na czas nieokreślony. Niedozwolone jest tylko takie określenie terminu, który byłby za krótki by złożyć oświadczenie woli o nieprzedłużaniu umowy. Taka jednak sytuacja w powyższym pytaniu nie zachodzi. Zatem klauzula powyższa jest skuteczna.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika