e-prawnik.pl Porady prawne

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Pytanie:

Czy sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej powinno być badane przez biegłego rewidenta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

22.10.2007

Dla odpowiedzi na zadane pytanie zasadnicze znaczenie będą miały przepisy dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze wraz z późn. zmianami,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późn. zmianami.


Zgodnie z przepisem art. 88a § 1 i 2 ustawy prawo spółdzielcze, roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza. Podlegają one badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach - czyli przepisach ustawy o rachunkowości.

Art. 64 ust 1 pkt 4 w/w ustawy wskazuje, że: badaniu i ogłaszaniu, podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. 


Wobec powyższego, jeżeli spółdzielnia spełni co najmniej dwa z trzech w/w wymogów jej roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony. Badanie takie może być przeprowadzone przez lustratora, będącego biegłym rewidentem, działającego z ramienia związku rewizyjnego będącego zarazem podmiotem uprawnionym. W przypadku gdy spółdzielnia nie spełni minimum dwóch wymogów przewidzianych przez przepis art. 64 ust 1 pkt 4, nie ma obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

SlawekS

26.9.2012 22:28:57

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

No firma, która robi takie rzeczy. Podałem jako przykład... bo wydaje mi się, że nie należy do żadnej z negatywnie wymienionych grup.

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

AdamJAA

26.9.2012 22:28:2

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

ALPG? A kto to?

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

SlawekS

26.9.2012 22:26:40

Re: Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Z tym, że trzeba by pamiętać o jednym. Cena nie jest tu jedną sprawą która zadecyduje o wyborze firmy. Ja dzielę to na 3 grupy. - Ci którzy robią to najtaniej. Psują rynek... Nie są warci uwagi. - Ci którzy robią to za olbrzymie pieniądze i w dodatku robią to od wielu lat. Już lepiej, choć mam poważne obawy o rzetelność tych sprawozdań. - "Młodzi, pracowici" ceny średnie, ale jakość dobra. Proszę sobie poszukać w intenecie, dla przykładu ALPG.pl Pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ