Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Pytanie:

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnienia
bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczenie produktów, o których wie lub
o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien
wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa. Ponadto dystrybutor, w zakresie
prowadzonej działalności, jest zobowiązany uczestniczyć w monitorowaniu bezpieczeństwa
produktów wprowadzonych na rynek, w szczególności przyjmować od konsumentów informacje o
zagrożeniach powodowanych przez produkty i przekazywać je niezwłocznie producentom,
organowi nadzoru oraz wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz przechowywać i
niezwłocznie udostępniać na żądanie organu nadzoru i wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dokumentację niezbędną do ustalenia pochodzenia produktów. Będzie zatem
zobowiązany do upewnienia się czy produkt posiada atesty odpowiednie dla każdego rodzaju
sprowadzanego towaru oraz akceptację Polskiego Centrum Akredytacji. Powiązanym z tym
obowiązkiem dystrybutora jest powiadomienie Prezesa UOKiK w przypadku powzięcia informacji
o pojawieniu się na rynku produktu niebezpiecznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: