Bezumowne korzystanie z rzeczy - przedawnienie

Pytanie:

"W jakim czasie przedawnia się roszczenie osoby fizycznej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy? Roszczenie kierowane będzie do przedsiębiorstwa energetycznego."

Odpowiedź prawnika: Bezumowne korzystanie z rzeczy - przedawnienie

Reżim prawny odnoszący się do roszczeń związanych z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z rzeczy zawarty jest w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących ochrony prawa własności. Zgodnie z art. 229 par. 1 kodeksu cywilnego, roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz. Terminem początkowym, od którego biegnie okres przedawnienia, jest zatem zwrot rzeczy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przepis powyższy nie określa wprawdzie bliżej pojęcia "zwrot rzeczy", jednak nie można przyjąć, iż ogranicza się ono do sytuacji, gdy następuje fizyczne wydanie jej przez posiadacza właścicielowi. Określenie to należy rozumieć tak, by było ono adekwatne dla wszelkich wypadków odzyskania przez właściciela władztwa nad rzeczą. Co do wymagalności roszczeń drugiej strony, jt. Samoistnego posiadacza, kwestia ta nie jest wyraźnie uregulowana. Z uwagi jednak na brzmienie zdania drugiego art. 229 kc -  to samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz – przyjmuje się orzecznictwie, że samoistny posiadacz nie może żądać zwrotu nakładów przed wydaniem nieruchomości, gdyż powództwo takie byłoby przedwczesne. Z drugiej strony SN w orzeczeniu z 8 kwietnia 1971 r., sygn. III CRN 45/70  uznał, że wyjątkowo można uznać, iż roszczenie staje się wymagalne z chwilą, gdy posiadacz wyraża wobec właściciela gotowość wydania rzeczy, a ten nie przyjmuje oferty posiadacza.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika