Bieg przedawnienia należności z tytułu składek

Pytanie:

"Posiadam zaległości z tytułu ZUS z działalności w formie spółki cywilnej z lat 2001-2005. Wiem, że okres przedawnienia należności z tytułu ZUS to 10 lat. Czy wystawienie przez ZUS tytułu wykonawczego (nieskuteczne zajęcie rachunku bankowego) przerywa bieg przedawnienia?"

Odpowiedź prawnika: Bieg przedawnienia należności z tytułu składek

Jak wynika z pytania, dyrektor oddziału ZUS, który w pewnych sytuacjach jest zarówno organem egzekucyjnym, jak i wierzycielem, wystawił tytuł egzekucyjny i przystąpił do egzekucji (zgodnie z art. 26 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Doszło do wszczęcia egzekucji.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią natomiast, że 10-letni okres przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 24 ust. 5b). Nie jest to równoznaczne z przerwaniem biegu przedawnienia, bo po przerwaniu okres przedawnienia biegnie od nowa. Zawieszenie ma natomiast w praktyce taki skutek, iż 10-letni termin wydłuży się o okres od podjęcia pierwszej czynności do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (przy czym chodzi tu o zakończenie formalne, np. wydanie postanowienia o umorzeniu). Podczas zawieszenia termin przedawnienia bowiem nie biegnie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika