Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

Pytanie:

"Jeden z wykonawców mojego domu źle wykonał swoją pracę, na której wykonanie nie spisaliśmy umowy pisemnej. Domagam się od niego poprawienia pracy, którą wykonał, ale on nie uznaje swojej winy i żąda zapłacenia reszty należności i stwierdza, że jak nie ureguluję należności to, wystawi mi fakturę i odda sprawę do sądu. Czy nie posiadając spisanej ze mną umowy ma prawo do tego?"

Odpowiedź prawnika: Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

Tak, wykonawca ma prawo skierować do sądu pozew o zapłatę, twierdząc iż nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nie oznacza to jednak, że sąd musi uznać jego pozew za zasadny. Będzie to zależało od okoliczności faktycznych danej sprawy - np. czy będzie on w stanie udowodnić, iż zawarto umowę, ewentualnych zarzutów (i ich skuteczności) co do niewykonania czy nienależytego wykonania prac itp.

Z drugiej strony fakt, iż nie zawarli Państwo umowy pisemnej nie oznacza, iż sąd oddali pozew. Zakładając, iż zawarta umowa jest umową o roboty budowlane, wskazać należy, iż zgodnie z art. 648 § 1 kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Jest to forma przewidziana dla celów dowodowych.
W razie niezachowania formy pisemnej przed sądem strona umowy nie może wnosić o przeprowadzenie dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron, aby udowodnić fakt zawarcia umowy.

Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma (np. protokołu zdawczo - odbiorczego).

Na marginesie można wskazać, iż przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika