Brak prawa jazdy przyczyną wypowiedzenia

Pytanie:

"Pracownik jest zatrudniony jako dyrektor handlowy. Do jego obowiązków należą kontakty z klientami, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych, sprzedaż produktów na terenie kraju. Pracownik ma zagwarantowany w umowie samochód służbowy. W związku tym pracodawca oczekuje, ze wszelkie podróże służbowe będą sie odbywały samochodem służbowym (podróże służbowe stanowią około 70% czasu pracy pracownika). Pracodawca zawarł w umowie klauzule, w której informuje, ze jeśli z jakichś przyczyn pracownik straci prawo jazdy to daje to pracodawcy możliwość wypowiedzenia umowy o prace. Pracownik nie został zatrudniony na stanowisko kierowcy lecz dyrektora handlowego, w sytuacji kiedy nie będzie miał ważnego prawa jazdy nadal będzie w stanie wywiązywać sie z powierzonego zakresu obowiązków. Czy takie postawienie sprawy przez pracodawce jest zgodne z prawem i czy wypowiedzenie umowy o prace, gdy pracownik straci prawo jazdy jest uzasadnione. Czy pracodawca może wymagać od pracownika, aby zawsze w podróży służbowej środkiem transportu był samochód służbowy. Czy ubezpieczenie wypadkowe opłacane przez pracodawce powinno być odpowiednio wyższe (jazda samochodem jest dużo bardziej niebezpieczna niż praca biurowa, która co do zasady pracownik ma w zakresie swoich obowiązków). Czy we wstępnych badaniach lekarskich należy jako warunki pracy wskazać również samochód."

Odpowiedź prawnika: Brak prawa jazdy przyczyną wypowiedzenia

Wedle Kodeksu pracy zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku pozwala pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka możliwość istniałaby wtedy gdyby pracownik zatrudniony został jako kierowca, ponieważ wtedy nie mógłby wykonywać swojej pracy. W przedstawionym stanie faktycznym możliwość wypowiedzenia umowy z powodu utraty uprawnień do kierowania samochodem wynika z klauzuli zamieszczonej w umowie. Kodeks pracy wymaga, aby oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nie określony zawierało przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Jeżeli nie istniałaby przedmiotowa klauzula należy się zastanowić czy utrata uprawnień do kierowania samochodem dyrektora handlowego uzasadnia wypowiedzenie. Natomiast w sytuacji gdy pracodawca zapewnia pracownikowi samochód służbowy chcąc aby pracownik odbywał podróże służbowe, i zastrzega przy tym, że zależy mu na tym aby dyrektor handlowy nie stracił uprawnień do kierowania samochodem. Umowa o pracę precyzuje obowiązki pracownika, jeżeli pracownik je narusza to pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę. Jeżeli pracownik spędza w podróżach służbowych 70% czasu pracy, to nie można wymagać od pracodawcy aby zatrudniał dalej pracownika, który nie jest w stanie wykonywać przedstawionych mu zadań.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana (zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i przy pracy i chorób zawodowych). Składkę w stałej wysokości począwszy od stycznia 2003 r. w wysokości 1,93 proc. podstawy wymiaru (tj. 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla poszczególnych grup działalności) płacą:

  • płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON i jednocześnie zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

  • płatnicy nie podlegający wpisowi do REGON, bez względu na liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.

W pozostałych wypadkach tzn. u płatników podlegających wpisowi do REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, wysokość składki jest zróżnicowana. Ustalają oni bowiem stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od grupy działalności, do której należą według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

We wstępnych badaniach lekarskich należy wskazać samochód, jako jeden z warunków pracy. Badanie takie przeprowadza się na podstawie skierowania sporządzonego przez pracodawcę, powinno ono zawierać także określenie stanowiska na jakim danym dana osoba będzie zatrudniona.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika