CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Pytanie:

Akt notarialny spółki został podpisany 20 grudnia ubiegłego roku. W KRS spółka została zarejestrowana 24 lutego. Do tej pory nie otrzymała nr NIP. Za jaki okres powinna zostać złożona pierwsza deklaracja CIT-2? Jeśli spółka chce rozliczać rok 2004 razem z bieżącym - za jaki okres powinny zostać składane deklaracje (np. od 20.12.2004 do 31.01.2005)? Czy w takim przypadku należy złożyć jakieś oświadczenie do US i KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fakt nie otrzymania numeru NIP nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia.

Jednak zgodnie z art. 8 ust. 2 i 2a cytowanej ustawy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dopóki zatem spółka nie rozpoczęła działalności, nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych. Dopiero pierwsza czynność w ramach działalności gospodarczej skutkuje rozpoczęciem roku podatkowego i obowiązkiem składania deklaracji.

Pierwszą deklarację CIT-2 należy złożyć za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca miesiąca rozpoczęcia działalności. W sprawie pierwszej deklaracji CIT-2 nie składa się żadnych oświadczeń.

Warto dodać, że przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać:

  • od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a ustawy) albo

  • do końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto działalność.

Jeżeli rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, wówczas pierwszy rok podatkowy trwa wyłącznie do końca roku podatkowego wybranego przez spółkę, nawet gdyby to było kilka dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: