Włamanie na portal społecznościowy.

Pytanie:

Moja znajoma włamała się na moje konto na portalu społecznościowym Facebook. Nie żyjemy w dobrej komitywie. Co gorsza na mojej tablicy popisała rzeczy, które postawiły mnie w złym świetle. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88 poz. 553) oraz ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Z 1997r. Nr 89 poz. 555), a także
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych w tym
w szczególności wyjaśnienie, jakie przepisy naruszyła Pani znajoma i jakie kroki prawne
może Pani wobec niej podjąć w opisanej sytuacji.
Opisaną przez Panią w zapytaniu sytuację można rozpoznawać w dwóch różnych
kierunkach, zarówno na drodze cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej. Jeżeli jest Pani
przekonana, że znajoma „włamała się”, uzyskała nieuprawniony dostęp do Pani portalu
społecznościowego, to po pierwsze może Pani na drodze postępowania cywilnego dochodzić
ochrony dóbr osobistych, tj. czci i tajemnicy korespondencji na podstawie art. 23 i 24
kodeksu cywilnego. W oparciu o te przepisy może Pani żądać:
1) niezwłocznego zaprzestania bezprawnych działań
2) usunięcia skutków dokonanego naruszenia poprzez np. oficjalne przeproszenie,
3) zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel
społeczny.
Druga możliwość, to złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
opisanego w art. 267 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi §1.Kto bez uprawnienia uzyskuje
dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się
do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne,
informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części
systemu informatycznego.
§3.Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony,
zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem
lub oprogramowaniem.
§4.Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia
innej osobie.
§ 5. ściganie przestępstwa określonego w 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może Pani złożyć zarówno na piśmie, jak i
ustnie. Zawiadomienie może być złożone w dowolnym komisariacie policji lub prokuraturze.

 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak odwołać się od decyzji portalu?

  Portal społecznościowy zablokował twoje konto lub usunął wpisy na profilu, a twoja reklamacja nie poskutkowała? Jeśli nie zgadzasz się z decyzją portalu, zgłoś to przez internet - dowiedz się, (...)

 • Facebook bardziej przejrzysty

  Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów. To przykład jednego z warunków wynegocjowanych przez Komisję Europejską i państwa (...)

 • Kto nas obroni?

  Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat (...)

 • Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ przez Internet

  Na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) ZUS udostępnilił wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji.

 • Facebook musi respektować RODO, ale nie oświadczenia na naszym profilu

  Prawo do bycia poinformowanym, do sprostowania danych czy ich usunięcia - to tylko niektóre z praw, jakie daje nam RODO. Facebook i inne portale społecznościowe muszą ich przestrzegać. (...)

NA SKÓTY