e-prawnik.pl Porady prawne

Czas trwania i treść ochrony autorskich praw osobistych

Pytanie:

Na czym polega ochrona autorskich praw osobistych i jak długo ona trwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas trwania i treść ochrony autorskich praw osobistych

15.4.2011

Autorskie prawa osobiste uregulowane zostały w art. 16 prawa autorskiego. Artykuł ten stanowi, iż autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Jak wskazuje powyższy przepis autorskie prawa osobiste odnoszą się do sfery niemajątkowych

interesów samego twórcy, związanych z konkretnym utworem (tak w ustawie określany jest

przedmiot ochrony prawa autorskiego). Ochrona tych praw nie jest ograniczona w czasie i „trwa

wiecznie". Co więcej nie można się tych praw zrzec lub przenieść ich na inną osobę.

Naruszenie autorskich praw osobistych na gruncie prawa autorskiego jest podstawą

odpowiedzialności cywilnej (art. 78 ust. 1 prawa autorskiego), a w przypadku istnienia winy

umyślnej również karnej (art. 115-116 prawa autorskiego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ