Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

Pytanie:

"Chciałabym Państwa spytać czy obcokrajowcom z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura? Urodziłam się w 1956 r. na Ukrainie. Przez długi czas pracowałam tam w zakładzie pracy. W 2000 roku przyjechałem do Polski i tutaj zaczęłam pracować legalnie. "

Odpowiedź prawnika: Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi
na zdane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 153 poz. 1227, dalej u.e.r.),  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94,
dalej k.p.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.
Nabywa Pani prawo do
emerytury na zasadach powszechnych. Zgodnie z art. 24a ust. 1a pkt 14 u.e.r.:
1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
(…)
14) od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1
miesiąc;
Przepisy nie przewidują innych warunków do nabycia prawa do świadczenia
– konieczne jest wyłącznie osiągnięcie przez Panią powyższego wieku. Tym samym
nabędzie Pani prawo do emerytury w marcu 2017 roku.
Natomiast staż emerytalny będzie wpływał jedynie na wysokość świadczenia.
Między Polską a Ukrainą obowiązuje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między
Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, podpisana 18 maja 2012 roku w Warszawie. Na
mocy tej umowy osoby, które w Polsce lub na Ukrainie nie mają długości okresów
ubezpieczenia wymaganej do nabycia prawa do emerytury lub renty, mogą nabyć to
świadczenie po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w
drugim państwie - stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania
emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też na Ukrainie, zsumowane zostaną okresy
ubezpieczenia w obu państwach, a wysokość świadczenia zostanie ustalona w
wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia w państwie przyznającym
świadczenie. Ponadto Umowa przewiduje transferowanie świadczeń osobom
zamieszkałym w drugim państwie - Stronie Umowy. Oznacza to, że
emerytura/renta z ZUS może być przekazywana osobie uprawnionej do miejsca
zamieszkania na Ukrainie, natomiast ukraińska emerytura/renta może być
przekazywana osobie uprawnionej zamieszkałej w Polsce. Ze względu na to, że w
Polsce Pani prawo do emerytury zależne jest tylko od wieku a nie stażu 
emerytalnego, powyższa umowa znajdzie do Pani zastosowanie tylko ograniczone.
Nie może Pani zaliczyć do stażu pracy, od którego zależy wysokość świadczenia,
okresów ubezpieczenia na Ukrainie. W zakresie tych lat pracy musi Pani zwrócić się
do organu emerytalnego na Ukrainie o wyliczenie częściowego świadczenia z
uwzględnieniem lat pracy w Polsce oraz na Ukrainie.
Przepisy u.p.s.w. nie przewidują szczególnych regulacji odnośnie okresu
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Powyższy przepis obejmuje Panią w całości – do marca 2017 roku pracodawca
nie może rozwiązać stosunku pracy na mocy wypowiedzenia. Natomiast możliwe są
inne przypadki rozwiązania stosunku pracy przewidziane w u.p.s.w., np. bez
wypowiedzenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika