Czynsz a członkostwo w spółdzielni

Pytanie:

Nabyłem na licytacji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dwa miesiące po uprawomocnieniu sie orzeczenia sadu w sprawie jego przysadzenia dokonałem zbycia tego prawa na rzecz osób trzecich. Nie składałem wniosku o członkostwo w spółdzielni. Czy za te dwa miesiące jestem zobowiązany opłacić czynsz w spółdzielni (której członkiem nigdy nie bylem)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opłata czynszu nie jest uzależniona od uzyskania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Art. 4 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi wyraźnie, iż osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Tym samym jest Pan zobowiązany do zapłaty czynszu, ponieważ jest to nierozłączny element przysługującego Panu prawa, którego nie można wyłączyć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Członek S.M. od 1

31.5.2012 23:18:55

Re: Czynsz a członkostwo w spółdzielni

Z "czynszem" mamy do czynienia w przypadku umowy dzierżawy lub najmu. W przypadku innych umów wejścia w posiadanie mieszkania występują "opłaty eksploatacyjne". Nie jestem prawniczką(kiem),ale umiem i lubię czytać.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: