Czynsz w TBS

Pytanie:

Obecnie w TBS stosowane są oprócz czynszu dodatkowe opłaty za konserwację anten zbiorczych i domofonów. Czy w związku z art. 2 ust.1 pkt 8a ustawy o ochronie praw lokatorów opłaty te należy włączyć do czynszu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 2 ust.1 pkt 8a ustawy o ochronie praw lokatorów określa definicję wydatków związanych z utrzymaniem lokalu. Do wydatków tych należy między innymi utrzymanie anteny zbiorczej oraz domofonu.

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem (art. 6a w/w ustawy), do obowiązków wynajmującego należy w szczególności naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu. Wnioskować można z powyższego zapisu, że konserwacja anteny czy domofonu mieści się w zakresie obowiązków wynajmującego nie zaś najemcy. Wliczenie kosztów konserwacji do czynszu przenosiłoby je na barki najemców co wydaje się sprzeczne z postanowieniami ustawy.

Obowiązki najemcy są określone w ustawie w sposób następujący: najemcę obciąża naprawa i konserwacja m.in.: podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, etażowego centralnego ogrzewania, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych (art 6b w/w ustawy).

W umowie najmu lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, tzn. lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokali stanowiących własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, strony mogą ustalić odmiennie prawa i obowiązki wymienione w przedstawionych artykułach. Należy zatem zwrócić uwagę na brzmienie umów zawartych między TBS a najemcami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY