Darowizna części budynku

Pytanie:

Aktem notarialnym zostaje dokonana darowizna 1/4 budynku. W chwili darowizny budynek posiada dwie kondygnacje i wysoki strych. W akcie darowizny brak jest wskazania, która część budynku zostaje darowana. Czy można uznać że był darowany wysoki strych jeżeli jego powierzchnia stanowi nawet więcej jak 1/4 powierzchni budynku? Darowizna dokonana była w celu nadbudowy poddasza użytkowego na wysokim strychu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skutkiem dokonania darowizny części budynku jest powstanie współwłasności w częściach ułamkowych. Zakres uprawnień każdego właściciela jest określony ułamkiem. Każdy ze współwłaścicieli posiada ów ułamek w każdym fragmencie rzeczy wspólnej. Nie można w związku z tym uznać, iż poszczególni współwłaściciele posiadają jakąś jej wydzieloną cześć, np. jeden z nich posiada parter i pierwsze piętro, a drugi – strych. Współwłasność oznacza, że wszyscy współwłaściciele mają odpowiednie udziały w każdej z kondygnacji i nie da się ich nawet fizycznie wskazać. By można było wskazać, komu jaka konkretna część rzeczy przysługuje, należałoby przeprowadzić podział współwłasności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)

 • Czy można zbyć udział w spadku?

  Czy można zbyć udział w spadku? Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek przyjął, (...)

 • Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

  Tzw. ulga mieszkaniowa polega na tym, że w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego (...)

 • Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

NA SKÓTY