Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

Pytanie:

W 1993 roku została sporządzona umowa notarialna darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy fakt, że darczyńca do chwili obecnej mieszka i jest zameldowany w tym lokalu można uznać za ,,darowiznę niewykonaną"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Darowizna "niewykonana" ma miejsce wtedy, gdy darczyńca zobowiązał się do świadczenia przedmiotu darowizny, ale nie przeniósł na obdarowanego własności tego przedmiotu. O tym, czy darowizna została "wykonana" przesądzi więc treść aktu notarialnego umowy darowizny. Jeśli w akcie zawarta jest klauzula, przewidująca, że darczyńca zobowiązuje się do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na obdarowanego i jednocześnie wyraźnie wyłącza skutek rzeczowy tej umowy, przewidując, że przeniesienie prawa nastąpi w terminie późniejszym w odrębnym akcie notarialnym, to umowa darowizny nie została "wykonana" aż do wywołania skutku rzeczowego umowy, czyli zawarcia drugiego aktu notarialnego. Taka sytuacja zdarza się jednak wyjatkowo. Najczęściej akt notarialny umowy darowizny obejmuje zobowiązanie się darczyńcy do przeniesienia określonego prawa na obdarowanego i jednoczesne przeniesienie tego prawa (nawet w razie braku wyraźnej wypowiedzi obdarowanego w tej kwestii w akcie notarialnym, równoczesne z zobowiazaniem przeniesienie prawa wynika z art. 155 par. 1 ustawy Kodeks cywilny). Zatem "niewykonanie" darowizny następuje wtedy, gdy darczyńca nie przeniósł na obdarowanego określonego prawa, a tylko się do tego zobowiązał. Niewykonaniem darowizny nie jest więc "niewydanie" przedmiotu darowizny, niedopuszczenie obdarowanego do korzystania z darowanej mu rzeczy. Jeżeli więc z aktu notarialnego wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na obdarowanego, fakt zamieszkiwania i zameldowania darczyńcy w tym lokalu nie oznacza, że darowizna nie została wykonana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 24.3.2019

  E-meldunek

  W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet.