Definicja funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa karnego. Według kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  
 2. poseł, senator, radny,  
 3. poseł do Parlamentu Europejskiego, 
 4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 
 5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,  
 6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,  
 7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,  
 8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,  
 9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową.  

W orzecznictwie (np. w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 czerwca 2001 r. I KZP 5/2001) przyjmuje się, że funkcjonariuszami publicznymi są osoby podejmujące decyzje władcze, działające jako organ administracji państwowej albo samorządowej, wydające m.in. decyzje administracyjne. W powołanej uchwale przyjęto również, że jeżeli chodzi o pkt. 7 to należy przez to rozumieć instytucję państwową, a nie samorządową. W związku z tym dyrektor orkiestry działającej jako samorządowa instytucja kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.3.2017

  Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • 11.8.2018

  Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • 28.7.2018

  Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji przewiduje nowelizacja przepisów. Wprowadzone rozwiązanie powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • 15.3.2017

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą wybrać spośród 8531 podmiotów. Do końca (...)