Definicja istoty sprawy

Pytanie:

Kiedy ma zastosowanie art. 386.par. 4. odnoszący się do ...istoty sprawy... w jakim przypadku? Zaznaczam, że do Sądu drugiej instancji wpłyneło zażalenie o nie rozpoznaniu istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji. Czy słowo "może" jest podstawą dla Sądu dowolności w ocenie danej sprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poprzez istotę sprawy należy rozumieć jej przedmiot, a więc okreslone prawa i obowiązki stron podlegające sądowemu rozstrzygnięciu. Słowo "może" oznacza, że sąd może lecz nie musi uchylic zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: