Definicja niedostatku

Pytanie:

Czy istnieje przyjęta w orzecznictwie sądów rodzinnych (lub innych) jakaś obiektywna lub wymierna granica dochodu "na głowę" w rodzinie kwalifikująca do spełnienia miana "niedostatku"? (np. granica ubóstwa, granica dochodu kwalifikująca do zasiłków rodzinnych, minimum socjalne itp.). Czy też jest to pojęcie czysto uznaniowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wyjaśnienia wymaga podstawowa kwestia. Sądy nie mają podstaw do tworzenia granic z góry przyjętych w sprawach, w których jest to uzależnione od cech indywidualnych podmiotów znajdujących się w tych określonych stanach. Nie da się określić jednoznacznie takiej granicy. A jeśli jakiekolwiek przepisy to czynią, to robią to w celu zobiektywizowania. Ustawodawca ma takie prawo np. przy wyliczaniu dochodu dla celów obliczenia tzw. rodzinnego. Sądy nie mają podstaw do tworzenie norm określających wysokość dochodu określającą poziom niedostatku.

Warto odnotować Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 stycznia 2000 r. I CKN 1187/99, który stanowi, że w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.

Już z tego orzeczenia wynika, że kwestia ta jest dalecy indywidualna w odniesieniu do konkretnych podmiotów i układów zdarzeń. Samo pojęcie usprawiedliwionych potrzeb jest dalece  nieprecyzyjne i trudne do określenia oraz skonkretyzowania bez odniesienia do poszczególnych sytuacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.12.2008

  Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

  W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, stosownie do swych (...)

 • 25.2.2014

  Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

  Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Komu i od kogo (...)

 • 21.6.2018

  Powstanie obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków

  Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu (...)

 • 30.7.2018

  Alimenty po rozwodzie

  Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem, istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój (...)

 • 16.6.2008

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego (...)