Definicja pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

Pytanie:

"Jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji?"

Odpowiedź prawnika: Definicja pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

Jak stanowi art. 3 ust. 1 (tzw. „klauzula generalna” typów nieuczciwej konkurencji), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Na potwierdzenie powyższego, przytoczyć można orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r. (III CKN 271/01): „uznanie konkretnego czynu za akt nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym określone działanie polegało oraz zakwalifikowania go pod względem prawnym, przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu szczegółowego, ujętego w rozdziale 2 (część szczególna ustawy – przyp. red.) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...) lub deliktu w nim nie ujętego, lecz odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1”.

Termin „czyn nieuczciwej konkurencji” jest pewnym skrótem myślowym, pod którym kryje się wiele, często znacznie różniących się od siebie, zachowań przedsiębiorców. Treść klauzuli wskazuje na te cechy, które pozwalają na wyodrębnienie zachowań interesujących z punktu widzenia celu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mając to na względzie, nie sposób twierdzić, że artykuły dotyczące części szczególnej ustawy odrywają się od klauzuli generalnej. W każdym zatem przypadku, niezbędne jest wykazanie ogólnych przesłanek odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, które są określone w art. 3 ust. 1 ustawy. (por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 maja 2006 r. I CSK 85/2006).

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika