e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

Pytanie:

Proszę o podanie definicji przedsiębiorstwa mieszanego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

5.7.2006

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. 1985 r., Nr 32, poz. 142 ze zm.) przedsiębiorstwo mieszane może być utworzone, w drodze łączenia mienia różnych rodzajów własności społecznej, w celu rozwijania wspólnej działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania mienia społecznego i myśli naukowo-technicznej i technicznej. Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, oraz jednostki badawczo-rozwojowe, a także organizacje spółdzielcze i społeczne mogą tworzyć przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze, państwowo-społeczne i państwowo-spółdzielczo-społeczne, zwane „przedsiębiorstwami mieszanymi”.

W celu utworzenia przedsiębiorstwa mieszanego osoby prawne wymienione wyżej, zawierają umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego. Przedsiębiorstwo mieszane nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do umowy o utworzeniu i działalności przedsiębiorstwa mieszanego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowego dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej może uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym po uzyskaniu zgody organu założycielskiego, a inne państwowe jednostki organizacyjne - po uzyskaniu zgody organu nadrzędnego lub sprawującego nadzór. Jeżeli przepisy prawne wymagają zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, przedsiębiorstwo mieszane może ją podjąć po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu. Do rejestru przedsiębiorstw mieszanych stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ