Deklaracje do US - import export oraz w UE

Pytanie:

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza UE). Jaką deklarację w każdym z tych przypadków należy złożyć do Urzędu Skarbowego i w jakim terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Składanie deklaracji podatkowych jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy o podatku VAT wyróżniają kilka rodzajów deklaracji dla celów rozliczenia tego podatku.

Deklaracja VAT-7 jest najczęściej składaną deklaracją dla celów rozliczeń podatku VAT (ujmuje się w niej wszystkie podane transakcje). Składają ją podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie. Deklarację VAT-7 składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ci z podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, składają deklaracje VAT-7K. Ponadto przepisy wyróżniają rzadziej składane deklaracje: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11. Co istotne, obecnie należy również składać deklaracje „zerowe”. Będzie tak jednak tylko w tych przypadkach, w których przepisy wymagają składania deklaracji niezależnie od momentu powstania obowiązku podatkowego (a więc deklaracje „zerowe” należy składać w odniesieniu do druków VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12).

Deklarację VAT-8 składają podatnicy VAT inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10.000 euro, lub którzy skorzystali z możliwości wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Podmioty te są obowiązane składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ponieważ podatnicy ci nie składają deklaracji VAT-7 ani VAT-7K ustawodawca określił jako właściwą dla nich deklarację VAT-8. W deklaracji VAT-8 podmioty, o których mowa, mogą również wykazać podatek od importu usług, oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. 

Deklaracja VAT-9 przeznaczona jest za dla takich podatników, którzy dokonują importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, a nie mają przy tym obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K ani VAT-8. Deklarację podatkową VAT-9 składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Informacja podsumowująca stanowi formularz VAT-UE. Informację podsumowującą mają obowiązek złożyć podatnicy VAT, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Podatnicy ci są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (czyli właśnie informacje podsumowujące) za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

 1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;

 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Oznacza to, że informacje takie składa się kwartalnie, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się z podatku VAT miesięcznie czy kwartalnie. Ponadto nie ma obowiązku składania „zerowych” informacji VAT-UE. Przykład: Podatnik VAT składa deklaracje VAT-7, czyli rozlicza się miesięcznie. W maju 2006 r. podatnik ten dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Dostawę tę musi ująć w informacji podsumowującej za II kwartał, którą złoży do 25. lipca. W III kwartale podatnik nie dokonał żadnej dostawy ani nabycia do Unii. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek złożenia informacji VAT-UE.           

Obowiązek składania informacji VAT-UE stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:

 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego;

 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

 • kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (kody te są podane na odwrocie informacji);

 • łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów. 

W przypadku tzw. transakcji trójstronnych (a więc dokonywanych między trzema różnymi podatnikami unijnymi z trzech różnych krajów Unii), informacja podsumowująca powinna dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Co ważne, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej. Korektę składa się na druku VAT-UE/K.

Formularze powyższe są dostępne w urzędach skarbowych i na stronie: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=151&id=32350

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Andrzej

17.9.2011 16:1:0

Re: Deklaracje do US - import export oraz w UE

jestem osoba fizyczna,czy moge ubiegac sie o zwrot vat-u od nowych okien wywozonych za granice RP?

WIOLA

13.4.2011 13:35:11

Re: Deklaracje do US - import export oraz w UE

VAT UE SKŁADAMY DO 25 CZY 15 ? I MIESIECZNIE CZY KWARTALNIE?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.12.2017

  Jakie deklaracje PIT za 2017 r. dostaną z ZUS emeryci i renciści?

  Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał deklaracje podatkowe PIT-40A/11A za 2017 r. Deklaracje otrzymają wszystkie osoby, które w 2017 roku chociaż (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 21.4.2017

  Ekologiczne z elektronicznym certyfikatem

  Rusza system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych. Dzięki niemu UE stanie się światowym liderem w zakresie identyfikowalności (...)

 • 23.1.2018

  Jak złożyć PIT przez Internet?

  Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego PIT za 2017 rok. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego (...)

 • 29.11.2017

  Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

  Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą (...)