Dochodzenie odsetek w zobowiązaniu wekslowym

Pytanie:

Czy wierzyciel może ściągnąć od dłużnika kwotę przekraczającą wartość weksla, np. odsetki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Treść pytania wskazuje na to, że wierzyciela i dłużnika łączy umowa, z której wynika określona wierzytelność, a na zabezpieczenie tej wierzytelności dłużnik wystawił weksel na sumę równą wierzytelności. Mimo praktycznego powiązania umowy i weksla, zobowiązanie wekslowe jest abstrakcyjne, umowa między dłużnikiem a wierzycielem nie ma na treść zobowiązania wekslowego żadnego wpływu. Przy wykorzystaniu weksla (np. żądaniu zapłaty) roszczenie obejmuje zasadniczo jedynie sumę wekslową (oznaczoną w wekslu). Jeżeli wierzyciel chce dochodzić także odsetek od wierzytelności wynikającej z umowy może to zrobić, ale bez użycia weksla. Zgodnie bowiem z orzeczeniem SN z dnia 8 października 1929 r., III 1 Rw 840/29, OSP 1930, poz. 18 powództwem o wydanie wekslowego nakazu zapłaty nie można dochodzić odsetek umownych lub bankowych, nie wyrażonych w wekslu. Dochodzenie odsetek na podstawie weksla będzie więc możliwe tylko wtedy, gdy zastrzeżono oprocentowanie sumy wekslowej.

Co się tyczy oprocentowania od sumy wekslowej, to jest ono możliwe w wekslu płatnym za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu. W wekslu należy wskazać stopę procentową i datę, od której biegną te odsetki. Jeżeli nie określono daty, odsetki nalicza się od dnia wystawienia weksla. Są to odsetki od sumy wekslowej. Zastrzega się je najczęściej w sytuacji, gdy weksel pełni funkcję kredytową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: