Dodatek dla pracownika socjalnego

Pytanie:

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 złotych. Z treści przepisu wynika, że świadczenie pracy socjalnej w środowisku powinno należeć do głównych obowiązków pracownika socjalnego uprawnionego do dodatku. Czy można więc przyjąć, że wielkość dodatku powinna być różna w zależności od tego, ile czasu pracownik spędza na wykonywaniu pracy w środowisku? Na jakiej podstawie to ustalić, czy na podstawie rejestracji prowadzonej w książce wyjść pracowników? Jak miarkować wysokość dodatku i czy w ogóle ją różnicować, czy też każdemu należy się jednakowa kwot 250 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 121 ust. 3a stanowi, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Dodatek jest uzależniony od wymiaru czasu pracy np. pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo do połowy dodatku. Dodatek nie jest uzależniony od czasu pracy spędzonej w środowisku. Dodatek przysługuje temu pracownikowi, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Wystarczy, że w umowie pracownik ma jeden z obowiązków w postaci świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Nie musi to być obowiązek wyłączny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Emma

3.6.2014 19:46:55

Re: Dodatek dla pracownika socjalnego

Pracownik socjalny przebywa na urlopie wypoczynkowym ,lub zwolnieniu lekarskim ,czy przysługuje mu cały dodatek w wysokości 250 zł czy proporcjonalnie do przepracowanych dni.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: