Dodatek funkcyjny w okresie wypowiedzenia umowy

Pytanie:

Pani X zatrudniona na stanowisku sekretarza urzędu pobierała dodatek funkcyjny z tytułu piastowania stanowiska kierowniczego. Odwołana z funkcji sekretarza przebywała na zwolnieniu chorobowym. Po okresie 6 miesięcy usprawiedliwionej nieobecności w pracy od 1 czerwca do 31 sierpnia rozpoczął bieg trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie w urzędzie powołano nowego sekretarza, który przejął jej obowiązki i kompetencje, a co za tym idzie odpowiedzialność za kierowanie jednostką. Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu dodatek funkcyjny z tytułu kierowania jednostką?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik samorządowy może być zwolniony z pełnienia obowiązków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to rozwiązanie wynikające z art. 12 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 21, poz. 124). Dodatek funkcyjny z tytułu kierowania jednostką stanowi składnik wynagrodzenia. Dodatek ten nie jest nagrodą ani premią uznaniową, jego wysokość jest ściśle określona w umowie o pracę i stanowi składnik wynagrodzenia. Stanowisko takie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 260/99, OSNAPiUS 2001/2 poz. 34). Skoro więc dodatek funkcyjny stanowi składnik wynagrodzenia, a w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie można pracownika samorządowego pozbawić wynagrodzenia mimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, więc nie można też pozbawić pracownika samorządowego dodatku funkcyjnego z tytułu kierowania jednostką w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: