Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Pytanie:

"Firma, która wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, zobowiązana jest sporządzać ewidencję sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem regulującym tę kwestię. Zbiorcze kwoty przychodów dziennych wpisywane są na podstawie prowadzonej ewidencji szczegółowej sprzedaży dziennej. Jakie dane powinna zawierać ewidencja szczegółowa sprzedaży dziennej? Jaką formę powinna posiadać ta ewidencja? Czy jest to szczegółowo uregulowane w przepisach prawa?"

Odpowiedź prawnika: Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Szczegółowe regulacje w zakresie zasad prowadzenia ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1836, ze zm.)

Zgodnie z § 3 wskazanego rozporządzenia, zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie:

  • wystawionych faktur VAT (w szczególności faktur VAT marża, faktur VAT RR, faktur VAT MP),
  • dokumentów celnych,
  • rachunków,
  • faktur korygujących i not korygujących odpowiadających warunkom określonym w odrębnych przepisach, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami,
  • a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z powyższym, podatnik celem udokumentowania sprzedaży dziennej powinien każdego dnia po zakończeniu sprzedaży sporządzać zbiorczy dowód wewnętrzny. W dowodzie wewnętrznym powinna być wykazana łączna kwota przychodów z całego dnia z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki ryczałtu. Sporządzony dowód wewnętrzny jest podstawą wpisu do ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Gotowe druki dowodów wewnętrznych dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego są dostępne w sprzedaży. Przy tym przepisy w zakresie zryczałtowanego podatku nie definiują, ani nie zawierają regulacji, na podstawie czego podatnik ma wystawić zbiorczy dowód wewnętrzny. Oznacza to, że brak jest jakichkolwiek prawnych regulacji dotyczących prowadzenia ewidencji szczegółowej sprzedaży dziennej. Wydaje się, że taka ewidencja może być prowadzona dla potrzeb podatnika, bowiem przepisy prawa nie wymagają jej prowadzenia. Niemniej, jeżeli podatnik prowadzi taką ewidencję to może ona okazać się przydatnym dowodem księgowym. Moim zdaniem, prowadzona przez Państwa ewidencja sprzedaży dziennej powinna zawierać takie dane jak: liczba porządkowa, data uzyskania przychodu, łączna kwota uzyskania przychodu oraz kwoty przychodów z podziałem na poszczególne stawki zryczałtowanego podatku.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika