Dopuszczalna przerwa w stażu nauczyciela

Pytanie:

Nauczycielka jest w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Aktualnie jest w ciąży. Z przyczyn zdrowotnych będzie musiała iść na zwolnienie na kilka miesiące przed terminem porodu. Jakiego czasu nie może przekroczyć przerwa w stażu (zwolnienie lekarskie przed porodem oraz urlop macierzyński), by po powrocie do pracy mogła kontynuować rozpoczęty przed porodem staż?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie opisane w pytaniu reguluje ustawa Karta Nauczyciela. Zgodnie z jej przepisami w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5). Granicą decydującą o konieczności rozpoczynania stażu od nowa jest zatem 1 rok nieobecności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: