Dowód osobisty dla małoletniego

Pytanie:

"Jeden z rodziców wyjechał do pracy za granicę. Dziecko (8 lat) ma zaplanowaną wycieczkę zagraniczną. Nie ma paszportu ani dowodu osobistego. Do wyrobienia paszportu wymagane są dwa podpisy (w obecności urzędnika) rodziców na wniosku. Czy wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego musi być również złożony i podpisany przez obydwoje rodziców, jak wygląda tryb postępowania w tym przypadku?"

Odpowiedź prawnika: Dowód osobisty dla małoletniego

Rzeczywiście, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o paszportach, w razie ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę małoletnią, jest wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody, zastępuje ją orzeczenie sądu opiekuńczego

Natomiast, w myśl art. 34 ust. 3 ustawy o o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osobie poniżej 13-go roku życia wydaje się dowód na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów (a więc potrzebny jest wniosek obojga rodziców). Natomiast inaczej jest jeżeli dziecko ukończyło lat 13. Powinno samo złożyć wniosek, w obecności jednego rodzica. Wniosek ten podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika