Dowód własności pojazdu

Pytanie:

Czy w przypadku rejestracji pojazdu urzędnik może żądać podpisu i pieczątki sprzedawcy na fakturze zakupu pojazdu? Wiadomo, że podpisywanie faktur nie jest obecnie obowiązkowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 72 prawa o ruchu drogowym rejestracji dokonuje się na podstawie między innymi dowodu własności pojazdu.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

  1. umowa zamiany,
  2. umowa o dożywocie,
  3. faktura VAT, (nie musi być podpisana, gdyż prawo tego nie wymaga)
  4. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY