Egzekucja w stosunku do poręczyciela

Pytanie:

"Poręczyłam pożyczkę koleżance. Ta jednak zalegała ze spłatą i sąd wydał na mnie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wiem, że koleżanka po dowiedzeniu się, że toczy się postępowanie sądowe, regularnie spłaca zaległości w baku. Co się będzie dalej działo, tj. po uprawomocnieniu się nakazu? Czy mogłabym teraz ubiegać się w banku o zawarcie ugody? Czy w kontekście spłaty długu przez głównego dłużnika mogę uniknąć spłat za niego?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja w stosunku do poręczyciela

Zgodnie z definicją umowy poręczenia zawartą w kodeksie cywilnym, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 par. 1 k.c.). Poręczyciel, w braku innego zastrzeżenia w umowie poręczenia, odpowiada jak współdłużnik solidarny (art. 881 k.c.). Odpowiedzialność solidarna oznacza natomiast, iż wierzyciel może żądać spłaty długu od każdego z dłużników solidarnych bądź w częściach równych, bądź całości tylko od jednego z nich, bądź w dowolnych innych proporcjach (art. 366 par. 1 k.c.). Niemniej dokonanie spłaty przez jednego współdłużnika solidarnego powoduje zwolnienie z długu również drugiego ze współdłużników. Z kolei spłata częściowa zmniejsza wysokość długu wobec obu współdłużników.

Przechodząc natomiast do odpowiedzi na poszczególne pytania. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty wierzyciel po otrzymaniu klauzuli wykonalności (nakazom zapłaty sąd nadaje ją z urzędu) może wszcząć postępowanie egzekucyjne. W tym celu powinien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego. Niemniej dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. Oznacza to, iż tylko od niego zależy czy złoży taki wniosek, jakie metody egzekucji wybierze oraz czy i kiedy wniosek wycofa. Innymi słowy wierzyciel nie musi wszczynać postępowania egzekucyjnego.

Już z powyższego pośrednio wynika, ułożenie się wierzyciela z dłużnikami jest możliwe. Ugoda cywilnoprawna (pozasądowa) może być bowiem zawarta na dowolnym etapie postępowania, nawet w toku egzekucji komorniczej. Podjęcie starań o zawarcie ugody, w której zostałby zawarty harmonogram spłaty ze strony dłużnika oraz zapewnienie wierzyciela, iż nie będzie wszczynał egzekucji o ile ugoda będzie wykonywana - jest zatem możliwe i wskazane.

Jak wskazano wyżej, poręczyciel odpowiada z dłużnikiem głównym solidarnie. Spłata zadłużenia przez dłużnika głównego zwolni zatem od odpowiedzialności poręczyciela (art. 366 par. 1 k.c.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika