Egzekucja z majątku spółki długu wspólnika

Pytanie:

Wspólnik posiadający 60% udziałów w spółce z o.o. otrzymał sądowy nakaz zapłaty za dług zaciągnięty jako osoba prywatna- dług ten nie ma nic wspólnego ze wspomnianą spółką. Komornik zablokował konto bankowe spółki z o.o. jako zabezpieczenie spłaty długu przez wspólnika (wszystkie pieniądze, jakie były na koncie zostały zablokowane jako środki do rozliczenia z kontrahentami). Czy takie działanie komornika jest prawidłowe? Długi wspólnika nie mają nic wspólnego z działalnością firmy i są jego prywatną sprawą. Czy w wypadku, gdyby komornik postąpił właściwie. spółka z o.o. powinna spłacić cały dług wspólnika, czy tylko ten do wysokości jego udziału (udział wspólnika to 50.000, dług zaś - 300.000).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie komornika należy uznać za sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niewłaściwe. Na wstępie należy zauważyć, że kwestią całkowicie odrębną są zobowiązania osoby fizycznej, za które ponosi ona absolutną odpowiedzialność oraz zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoby prawnej (odrębnego podmiotu prawa), które obciążają spółkę. Znajduje to odniesienie do składników majątkowych, do których może być skierowane postępowanie egzekucyjne. W pierwszym wypadku może być to tylko i wyłącznie majątek osoby fizycznej (poza wypadkami odpowiedzialności małżonka); w drugim zaś w grę wchodzi majątek osoby prawnej - spółki z o.o. O ile rzeczywiście sądowy nakaz zapłaty dotyczy sfery zobowiązań majątkowych osoby fizycznej, niedopuszczalnym jest skierowanie przez organ egzekucyjny egzekucji do elementów majątku zupełnie innego podmiotu prawa - spółki z o.o. na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko osobie fizycznej. Postępowanie komornika sprzeczne jest zatem z elementarnymi zasadami polskiego prawa cywilnego. Nadto, zajęcie rachunku bankowego winno być dokonane do wysokości zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym, nie zaś - jak to opisano w pytaniu - w zakresie całości środków dostępnych na rachunku.

Czynności komornika opisane w pytaniu winny być zatem zaskarżone w drodze skargi na czynności komornika w trybie określonym w art. 767 kodeksu postępowania cywilnego, którą należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Skarga musi czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, a ponadto zawierać dokładne wskazanie zaskarżonej czynności oraz wniosek o uchylenie dokonanego zajęcia. Wnosi się ją w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności przez komornika. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności wydaje się, że skarga będzie skuteczna i zasadna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: