Eksmisja współmałżonka

Pytanie:

"Czy można eksmitować współmałżonka (za znęcanie się fizyczne i psychiczne) z mieszkania komunalnego lub spółdzielczego? A jak wygląda sytuacja w przypadku gdy jest to mieszkanie własnościowe osoby, którą chcemy eksmitować? "

Odpowiedź prawnika: Eksmisja współmałżonka

Trzeba pamiętać, iż na obu małżonkach spoczywa obowiązek wzajemnej opieki, w czym mieści się również kwestia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W takiej sytuacji, gdyby jeden ze współmałżonków chciał, aby drugi współmałżonek opuścił mieszkanie (nie jest istotne czy stanowi ono jego własność), a ten nie wyraża na to zgody, pozostaje jedynie doga postępowania sądowego i możliwość wystąpienia z powództwem o eksmisję. Aby sąd uwzględnił takie żądanie pozwu i orzekł eksmisję muszą mieć miejsce szczególne okoliczności ze strony pozwanego współmałżonka w postaci np. nagannego zachowania współmałżonka przyjmującego postać znęcania się na rodziną, nie uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny, chociaż współmałżonek dysponował ku temu warunkami, aby taki obowiązek spełniać. W przeciwnym razie najczęstszym wyrokiem sądu będzie oddalenie powództwa i powołanie się przy tym na zasady współżycia społecznego. W każdej jednak sprawie decyzja należy do sądu i decydują o treści orzeczenia indywidualne okoliczności danej sprawy. W każdym przypadku małżonek żądający eksmisji będzie jednak musiał udowodnić fakt występowania przyczyn umożliwiających wydanie takiego orzeczenia. Nie jest jednak istotny fakt, jaki tytuł prawny do lokalu przysługuje małżonkowi.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika