e-prawnik.pl Porady prawne

Elementy prawidłowej decyzji administracyjnej

Pytanie:

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowa decyzja administracyjna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Elementy prawidłowej decyzji administracyjnej

19.11.2011

Decyzja powinna zawierać:

1. oznaczenie organu podatkowego,

2. datę jej wydania,

3. oznaczenie strony,

4. powołanie podstawy prawnej,

5. rozstrzygnięcie,

6. uzasadnienie faktyczne i prawne,

7. pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie,

8. podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Jeśli decyzja może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego, w jej treści powinno znaleźć się pouczenie o tym. Decyzja powinna zostać doręczona na piśmie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ