e-prawnik.pl Porady prawne

Elementy umowy pożyczki

Pytanie:

Jakie są konstytutywne elementy umowy pożyczki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Elementy umowy pożyczki

3.1.2012

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. (art. 720 k.c.)

Jak wynika z powyższego przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy umowy pożyczki, jedynym warunkiem jaki powinien zostać spełniony to zachowanie formy pisemnej przy pożyczce przekraczającej 500,00 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego umowa pożyczki powinna zawierać co najmniej:

  • oznaczenie stron,
  • formułę „identyfikującą” umowę jako „pożyczkę,
  • określenie jej przedmiotu. W przypadku pożyczki pieniężnej strony muszą określić sumę pożyczki (np. 80.000 zł).
  • Nie jest konieczne ani określenie terminu wydania przedmiotu pożyczki przez dającego ani określenie terminu zwrotu pożyczki przez biorącego.

Nie ma przeszkód, a nawet jest to wskazane, aby umowa pożyczki miała treść bogatszą i zawierała klauzule regulujące np. termin wydania przedmiotu pożyczki, termin jej zwrotu, oprocentowanie, sposób wykonania zobowiązania przez dającego pożyczkę (jednorazowo czy w ratach, poprzez wręczenie przedmiotu pożyczki bądź poprzez przelanie sumy pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy itp.), sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczki, a także cel na jaki pożyczkobiorca powinien zużyć przedmiot pożyczki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ