Elementy umowy pożyczki

Pytanie:

Jakie są konstytutywne elementy umowy pożyczki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. (art. 720 k.c.)

Jak wynika z powyższego przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy umowy pożyczki, jedynym warunkiem jaki powinien zostać spełniony to zachowanie formy pisemnej przy pożyczce przekraczającej 500,00 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego umowa pożyczki powinna zawierać co najmniej:

  • oznaczenie stron,
  • formułę „identyfikującą” umowę jako „pożyczkę,
  • określenie jej przedmiotu. W przypadku pożyczki pieniężnej strony muszą określić sumę pożyczki (np. 80.000 zł).
  • Nie jest konieczne ani określenie terminu wydania przedmiotu pożyczki przez dającego ani określenie terminu zwrotu pożyczki przez biorącego.

Nie ma przeszkód, a nawet jest to wskazane, aby umowa pożyczki miała treść bogatszą i zawierała klauzule regulujące np. termin wydania przedmiotu pożyczki, termin jej zwrotu, oprocentowanie, sposób wykonania zobowiązania przez dającego pożyczkę (jednorazowo czy w ratach, poprzez wręczenie przedmiotu pożyczki bądź poprzez przelanie sumy pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy itp.), sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczki, a także cel na jaki pożyczkobiorca powinien zużyć przedmiot pożyczki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY