Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

Pytanie:

"W 2008 r. nabędę prawo do wcześniejszej emerytury (ur.1953), lecz nie jest dla mnie jednoznaczne jakie skutki pociąga dalsze zatrudnienie w zależności od jego formy w przypadku zgłoszenia faktu przejścia na emeryturę. Czy prowadzenie działalności gosp. na emeryturze j. w. pociąga za sobą obowiązek ubezpieczeniowy, kiedy i jaki? Jaka wysokość zarobków na emeryturze j. w. powoduje zmniejszenie a jaka jej zawieszenie w zależności od formy zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej? "

Odpowiedź prawnika: Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

W przypadku osiągania przez emeryta przychodu z działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, prawo do emerytury podlega zawieszeniu bądź też obniżeniu w zależności od wysokości osiąganych przychodów.

Prawo do emerytury podlega zawieszeniu w przypadku gdy osoba pozostająca na emeryturze osiąga przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - od 1 czerwca 2008 roku jest to kwota 3.879,20 zł

Jeśli dochód z prowadzonej działalności gospodarczej jest niższy, świadczenie podlega zmniejszeniu. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty (czyli w granicach od 2.088,20 zł - 3.879,20 zł) świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. (po waloryzacjach) w wysokości:

  1. 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 
  2. 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 
  3. 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Są to odpowiednio kwoty (maksymalne, o które może być zmniejszone świadczenie):

  • 440,24 zł - przy emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 330,20 zł - przy rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 374,22 zł - przy rencie rodzinna dla jednej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a (m.in. pracownik), mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei wg ust. 5 tegoż artykułu osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4 (a więc np. przedsiębiorca), mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oznacza to, że emeryt prowadzący działalność gospodarczą podlega z tytułu tej działalności dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Natomiast obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne (art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • B.Sikorska 2013-05-26 10:08:44

    Mam 1370 zł.emerytury, ile mogę sobie dorobić by nie stracić świadczenia, lub jakie składki trzeba opłacać mając działalność gospodarczą jednoosobową będąc na emeryturze.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika