ESOch w gospodarstwie rolnym

Pytanie:

Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej i postawić na nim antenę. Niestety cały teren gminy objęty jest systemem ESOch. Zostałem poinformowany, że system ten nie zezwala na takie przedsięwzięcia. Jakie warunki powinienem spełnić i do jakich zwrócić się instytucji, aby móc zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej i zezwolić mu na postawienie w moim gospodarstwie wyżej wymienionej anteny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ekologiczny system obszarów chronionych jest częścią koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, sporządzanej przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Koncepcja ta uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem, powinny być uwzględniane już w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przedstawionej sytuacji konieczna jest zmiana przeznaczenia działki rolnej, tzn. jej odrolnienie. Jeżeli w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to konieczne będzie dokonanie jego zmiany. Wymaga to ponownego zachowania całej procedury, a przede wszystkim decyzję o zmianie podejmuje rada gminy. Podjęcie takiej decyzji jest możliwe i uzasadnione w wyjątkowych wypadkach. Jako przykład można przedstawić sytuację, w której w danej gminie nie ma wystarczających terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a gleba na działce, której przeznaczenie ma się zmienić, jest niskiej klasy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: