Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

Pytanie:

"Sprzedałem samochód, a kupujący już go zarejestrował. Nie wypowiedziałem jednak umowy ubezpieczenia OC i teraz chcą abym zapłacił składkę lub okazał umowę, że auto sprzedano. Umowa kupna - sprzedaży była jednak zawarta ustnie. Dla wydziału komunikacji najwyraźniej nie był to problem "nie do przeskoczenia", ale dla firmy ubezpieczeniowej już tak. Czy umowa kupa - sprzedaży auta musi być zawarta koniecznie na piśmie? Ustna jest nieważna?"

Odpowiedź prawnika: Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

Umowa sprzedaży samochodu zawarta w innej formie niż pisemna, w tym w formie ustnej jest umową ważną. Przepisy nie przewidują ani formy pisemnej, ani innej szczególnej formy dla zawarcia umowy sprzedaży. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.
Na marginesie można dodać, że sprzedawca samochodu  jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy (proszę zauważyć również, że przepisy nie wymagają, by Pan przedstawiał umowę, lecz by Pan powiadomił zakład ubezpieczeń).  Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa powyżej. Prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nie przysługuje sprzedawcy, lecz kupującemu.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika