Formalnoprawne czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a zasiłek chorobowy

Pytanie:

Czy osoba pozostająca na zwolnieniu lekarskim może wykonywać formalnoprawne czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, aby jej prawo do zasiłku chorobowego nie było zagrożone?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W praktyce trudno jednoznacznie wskazać jakie czynności może wykonywać osoba pozostająca na zwolnieniu lekarskim, aby jej prawo do uzyskiwania zasiłku chorobowego nie było zagrożone.

Spory powstają zwłaszcza na płaszczyźnie podpisywania dokumentów prowadzonej firmy. Orzecznictwo sądów nie jest w tym zakresie jednolite. Także stanowisko Sądu Najwyższego było zmienne, choć obecnie dominuje w nim pogląd, iż wykonywanie formalnoprawnych czynności, do jakich jest zobowiązany ubezpieczony jako pracodawca, czy podpisanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych nie powodują utraty prawa do zasiłku chorobowego (wyroki Sądu Najwyższego z: 7 października 2003 r., sygn. II UK 76/03 i 17 stycznia 2002 r., sygn. II UKN 710/00). W obu przypadkach można mówić o wykonywaniu przez przedsiębiorcę czynności o charakterze ubocznym, związanych z prowadzoną działalnością, których wyjątkowy charakter nie znosi wymogu zaniechania pracy w okresie niezdolności do pracy. 

Art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do przedsiębiorców oznacza, iż analogicznie należy traktować podejmowanie w okresie niezdolności do pracy czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczna jest zatem relatywizacja zachowań podejmowanych przez ubezpieczonego w czasie pobierania zasiłku chorobowego do rodzaju działalności oraz sposobu, w jaki jest ona prowadzona normalnie (a zatem w okresie, kiedy ubezpieczony-przedsiębiorca nie pobiera zasiłku).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.7.2018

  Kupujesz przedsiębiorstwo lub jego część? - Sprawdź zaległości podatkowe zbywcy!

  Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną (...)

 • 11.6.2007

  Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

  Sprawa tzw. „samozatrudnienia” zawsze budziła wiele kontrowersji, a dyskusja nad tą kwestią rozgorzała ponownie po zmianach, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym z (...)

 • 19.10.2011

  Podatnicy

  Szczególny charakter podatku VAT przejawia się między innymi w tym, iż opodatkowaniu podlegają wskazane przepisami czynności pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników. W konsekwencji - (...)

 • 9.6.2011

  Zasady wypłacania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

  Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na (...)

 • 22.9.2016

  Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

  Zasadniczo, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwaną dalej ustawą zasiłkową, zasiłek chorobowy przysługuje (...)