e-prawnik.pl Porady prawne

Formalności przy wyrobieniu NIP-u

Pytanie:

Czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie wyrobienia NIP-u (wiek, brak pracy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Formalności przy wyrobieniu NIP-u

6.1.2005

NIP to po prostu numer identyfikacji podatkowej. Obowiązek jego ustalenia (uzyskania) powstaje od tego samego momentu, w którym osoba czy też jednostka (o których niżej) stają się podatnikami. Innymi słowy nie wiek, czy pozostawanie w stosunku pracy jest warunkiem nadania NIP-u, ale powstanie obowiązku podatkowego. Nadanie NIP-u ma charakter obowiązkowy. Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, określonemu w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podlegają:

  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne oraz
  3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują właściwi dla celów ewidencji naczelnicy urzędów skarbowych.

Podatnicy mają obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw (niejako jeden raz, "przed zapłaceniem" pierwszego, jakiegokolwiek podatku). Dany podmiot nie może posiadać więcej niż jeden NIP.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ