Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie:

Z jakich przepisów wynika obowiązek tworzenia przez wspólnoty mieszkaniowe funduszu remontowego? W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie znalazłem uzasadnienia dla obowiązku tworzenia funduszu ani dla obowiązku gromadzenia środków funduszu remontowego na oddzielnym koncie bankowym (a taka jest powszechna praktyka). Mam wrażenie, że szczególne traktowanie środków przeznaczanych przez wspólnoty na remonty wynikało z przepisów prawa podatkowego, a konkretnie z obowiązującej do końca ubiegłego roku ulgi remontowej i obecnie nie ma potrzeby szczególnego traktowania środków przeznaczanych na remonty.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy nie przewidują obowiązku tworzenia funduszy remontowego przez wspólnoty mieszkaniowe. Warto jednak pamiętać, że właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w części nie znajdującej pokrycia w ewentualnych pożytkach i innych przychodach). Do tych wydatków ustawa zalicza w szczególności (a więc nie jedynie):

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,  
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,  
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,  
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,  
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. 

Proszę zwrócić uwagę, że już pierwszy z powyższych punktów przewiduje obowiązek pokrycia przez właścicieli kosztów remontu. Jeśli więc wspólnota nie postanowi o utworzeniu funduszu remontowego, to w razie zaistnienia potrzeby przeprowadzenia remontu właściciele będą zmuszeni (a jako właściciele mają obowiązek utrzymywać budynek w należytym stanie) wyłożyć jednorazowo nawet bardzo duże kwoty. Fundusz remontowy, choć nie ma obowiązku jego tworzenia, pozwoli więc na rozłożenie w czasie wpłat, które później będą przeznaczone na potrzebny remont.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Edwar

2.12.2009 18:25:34

Re: Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

mam w zwiazku z tym pytanie czy z pieniedzy fundszu remontowego mozna robic trawniki, chodniki,oraz wntylacje na kladce schodowej serdecznie dziekuje za porade.

Edwar

2.12.2009 18:23:39

Re: Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

mam w zwiazku z tym pytanie czy z pieniedzy fundszu remontowego mozna robic trawniki, chodniki,oraz wntylacje na kladce schodowej serdecznie dziekuje za porade.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: